Aktuality

Rybářský kroužek – pro děti ve věku od 8 do 15 let

Chlapci a děvčata, kteří mají zájem o lov ryb a chtějí se stát mladými rybáři jsou srdečně zváni na informační schůzku rybářského kroužku, která se uskuteční dne 7.10.2016 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Moravského rybářského svazu ve Žďáře nad Sázavou na ulici Strojírenská č.21 /za Penny marketem/. Školné za rybářský kroužek je stanoveno na 500,-Kč. Bližší informace podá vedoucí kroužku pan Babáček na telefonu 739 056 627.

15. ročník dětských rybářských závodů „Bránský kapr“

Za krásného slunečného počasí dne 21.května 2016 proběhl již 15. ročník dětských rybářských závodů na Bránském rybníku ve Žďáře nad Sázavou pořádaný pobočným spolkem Moravského rybářského svazu ve Žďáře nad Sázavou.

Závodů se zúčastnilo 45 dětí, z toho 9 dívek a 36 chlapců, kteří soutěžili ve dvou věkových kategoriích - mladší a starší žáci. Během 3 hodin závodu ulovili děti celkem 914 kusů ryb. Bodování bylo provedeno následovně, za 1 cm délky ryby získal závodník 1 bod. Vítězem v každé kategorii se stal závodník s nejvyšším počtem dosažených bodů.

V kategorii mladší žáci zvítězila Evička Mičková s počtem 1325 bodů, v kategorii starší žáci zvítězil Radomil Sehnal s počtem bodů 1837. Dále se soutěžilo o úlovek „největší kapr“ ten měřil 49 cm a ulovila ho Nela Sáblíková, v soutěži o „nejúspěšnější rybářku „ zvítězila s počtem bodů 1408 Veronika Makešová a soutěž o „nejmenšího rybáře“ vyhrála Kristýnka Králová.

Děkujeme závodníkům za účast a gratulujeme vítězům. Poděkování též patří i sponzorům za věnované ceny a rovněž i trpělivým rozhodčím, kterým rukama prošlo při měření úlovků přes 900 kusů ryb. Doufáme, že se dětem i jejich doprovodu závody líbily, a že se s některými z nich setkáme opět za rok při dalším ročníku těchto tradičních dětských rybářských závodů.

za pořadatele
Jaroslav Suk – hospodář pobočného spolku
Žďár nad Sázavou

Kompletní seznam umístění jednotlivých závodníků naleznete na tomto odkaze
Fotografie z rybářských závodů naleznete na tomto odkaze nebo v sekci Fotogalerie

Sumarizace úlovků za rok 2015

Sumarizaci úlovků za rok 2015 naleznete na tomto odkaze nebo v sekci dokumenty.

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze konané dne 13.2.2016 naleznete na tomto odkaze nebo v sekci dokumenty.

Nově prodej povolenek pro členy Českého rybářského svazu

S platnosti od května 2015 mohou členové ČRS si zakoupit povolenku v nově otevřené prodejně rybářských potřeb Sobifishing na ulici Nádražní 33 ve Žďáře nad Sázavou (bývalá prodejna Gammarus). Podmínkou je předložit platný rybářský lístek a členskou legitimaci s potvrzením o splnění brigádnické povinnosti. Prodejní doba je pondělí-pátek 9:00-11:30 a 12:00-17:00, v sobotu 8:00-12:00.

Prodej členských známek a povolenek pro mládež do 15 let na rok 2016

Se uskuteční každý pátek v rybářském kroužku (v 16:30-18:30 hod) v zasedací místnosti místní organizace, kde odevzdáte platný rybářský lístek a členskou legitimaci a následující týden si povolenku vyzvednete.

Změna v popisu revíru Sázava 19 - Pilská nádrž

S platností od 1.1.2016 je na levém břehu v prostoru pláže /vyznačeno cedulemi cca 200 metrů / zákaz lovu ryb v období od 1.6. do 30.9. bežného roku.

Školení nových členů

Školení nových členů – žadatelů o vydání prvního rybářského lístku /dospělí a mládež 16-18 let/

Školení nových členů proběhne ve dnech 27.2.2016 a 5.3.2016 v zasedací místnosti místní organizace. Zájemce o členství si v kanceláři místní organizace vyplní přihlášku. Zájemci obdrží písemně pozvánku s termínem a programem školení. Nový člen zaplatí při školení zápisné ve výši 1.000,-Kč a členskou známku s manipulačním poplatkem ve výši 460,-Kč. Po úspěšném složení zkoušek bude členu vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“, po předložení na Městském úřadu odboru životního prostředí mu bude vystaven za úplatu rybářský lístek. Poté si člen splní své povinnosti dle Stanov Moravského rybářského svazu a může požádat o vystavení povolenky k lovu ryb na revíry Moravského rybářského svazu.


Členské příspěvky platné na rok 2016

Dospělí členi – 400,-Kč
Mládež /16-18 let/ - 400,-Kč
Mládež/8-15 let/ - 200,-Kč

Zápisné/dospělí a mládež 16-18 let/ - 1.000,-Kč

Všichni členové jsou dle stanov MRS povinni zaplatit členskou známku do 28.2.2016. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu jeho členství v MRS zaniká!!!! Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1.000,-Kč. Současně při placení členské známky bude vybírán manipulační poplatek ve výši 50,-Kč.

Ceny povolenek pro členy místní organizace a členy ČRS pro rok 2016

Druh povolenky RočníPolovičníMěsíčníTýdenníMládež do 15 let
Mimopstruhová MRS950,-Kč500,-Kč650,-Kč400,-Kč300,-Kč
Mimopstruhová celorepubliková3.150,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -
Pstruhová MRS 1.000,-Kč500,-Kč650,-Kč500,-Kč300,-Kč
Pstruhová celorepubliková 3.200,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -


Upozornění pro zájemce o splnění pracovní povinnosti.

Všichni zájemci o brigádu se nahlaste u vedoucího tech. odboru pana Pavlíka na tel.: 605 772 010 nebo e-mail: pavlik.mrszr@seznam.cz. Brigádnickou povinnost lze též splnit zaplacením částky 700,-kč, splatnou při výdeji povolenky.