Aktuality

Prodej členských známek a povolenek v roce 2018 pro dospělé členy a mládež od 16 do 18 let

Duben
13.4.2017 17.00 - 18.30 hodin
27.4.2018 17.00 - 18.30 hodin
Květen
10.5.2018 17.00 - 18.30 hodin
24.5.2018 17.00 - 18.30 hodin
Červen
7.6.2018 17.00 - 18.30 hodin
21.6.2018 17.00 - 18.30 hodin

Prodej povolenek a známek pro děti 8 až 15 let.

Prodej se uskuteční vždy v pátek při rybářském kroužku od 17.30 do 19.00 hodin. Probíhat to bude tak, že odevzdáte starou povolenku včetně sumáře, předložíte platný rybářský lístek a za týden v pátek se stavíte pro novou povolenku.

Dětské rybářské závody

Dne 20.05.2018 se uskuteční 1. ročník dětských rybářských závodů na Pilské nádrži (revír Sázava 19).

Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích:
1) děti do věku 8 let (doprovodná osoba musí být starší 18 let a zároveň vlastnit platnou povolenku na revíry MRS)
2) mládež 8-10 let
3) mládež 11-15 let

Startovné je 100,-Kč.

Závodní řád:
1) závodů se mohou účastnit pouze osoby vlastnící platnou povolenku na revíry MRS
2) soutěžní rybou jsou všechny druhy ryb
3) bodování úlovků - 1cm= 1bod
4) vyhrává závodník, který dosáhné nejvyššího počtu bodů
5) v případě stejného počtu bodů se bude o umístění losovat
6) povolený způsob lovu je pouze na položenou
7) závodník může k lovu ryb použít pouze jeden prut se dvěma návazci s jednoháčky
8) vnadit je povoleno jen v průběhu závodu
9) nástrahy a ponechané úlovky dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva
10) ryby měří a zapisuje pouze rozhodčí
11) chování při lovu a vybavení musí odpovídat Bližším podmínkám (zacházení s rybou, peán, vezírek, podběrák)

Program závodu:
06:30-07:30 - prezentace závodníků (na pláži Pilské nádrže)
07:45-09:30 - první poločas
09:30-10:00 - přestávka
10:00-11:30 - druhý poločas
12:00-12:30 - vyhlášení výsledků

Případné další informace podá pan Josef Babáček tel. 739 056 627.

Změna denní doby lovu

S platností od 1.4.2018 na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu se mění denní doby lovu následovně:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

Sumarizace úlovků

Členové včetně mládeže 8 až 15 let, kteří měli v roce 2017 vydanou povolenku jsou povinni odevzdat povolenku včetně vyplněného sumáře nejpozději do 15.1.2018. Kdo tak neučiní nebude mu vydána nová povolenka. Členové , kteří ztratili sumář mohou si ho vyzvednout v kanceláři našeho spolku nebo si ho vytisknout z našich webových stránek v sekci dokumenty, kde naleznete i návod jak správně vyplnit sumář.

Školení nových členů

Školení nových členů – žadatelů o vydání prvního rybářského lístku /dospělí a mládež 16-18 let/

Školení nových členů proběhne ve dnech 17.2.2018 a 24.2.2018 v zasedací místnosti pobočného spolku na ulici Strojírenská 374/21 Žďár nad Sázavou. Zájemce o členství si v kanceláři pobočného spolku vyplní přihlášku. Zájemci obdrží písemně pozvánku s termínem a programem školení. Nový člen zaplatí při školení zápisné ve výši 1.000,-Kč a členskou známku s manipulačním poplatkem ve výši 500,-Kč. Po úspěšném složení zkoušek bude členu vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“, po předložení na Městském úřadu odboru životního prostředí mu bude vystaven za úplatu rybářský lístek. Poté si člen splní své povinnosti dle Stanov Moravského rybářského svazu a může požádat o vystavení povolenky k lovu ryb na revíry Moravského rybářského svazu.


Rybářský kroužek – pro děti ve věku od 8 do 15 let

Chlapci a děvčata, kteří mají zájem o lov ryb a chtějí se stát mladými rybáři jsou srdečně zváni na informační schůzku rybářského kroužku, která se uskuteční dne 6.10.2017 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Moravského rybářského svazu ve Žďáře nad Sázavou na ulici Strojírenská č.21 /za Penny marketem/. Školné za rybářský kroužek je stanoveno na 800,-Kč. Bližší informace podá vedoucí kroužku pan Babáček na telefonu 739 056 627.

Sumarizace úlovků z revírů pobočného spolku Žďár nad Sázavou za rok 2016

Sumarizace úlovků za rok 2016 ke stažení na tomto odkaze nebo v sekci dokumenty.

Prodej povolenek pro členy Českého rybářského svazu

Členové ČRS si mohou povolenky zakoupit v prodejně rybářských potřeb Sobfishing na ulici Nádražní 33 ve Žďáře nad Sázavou (bývalá prodejna Gammarus). Podmínkou je předložit platný rybářský lístek a členskou legitimaci s potvrzením o splnění brigádnické povinnosti. Prodejní doba je pondělí-pátek 9:00-11:30 a 12:00-17:00, v sobotu 8:00-12:00.

Členské příspěvky platné na rok 2018

Dospělí členi – 450,-Kč
Mládež /16-18 let/ - 450,-Kč
Mládež/8-15 let/ - 200,-Kč

Zápisné/dospělí a mládež 16-18 let/ - 1.000,-Kč

Všichni členové jsou dle stanov MRS povinni zaplatit členskou známku do 28.2.2018. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu jeho členství v MRS zaniká!!!! Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1.000,-Kč. Současně při placení členské známky bude vybírán manipulační poplatek ve výši 50,-Kč.

Ceny povolenek pro členy pobočného spolku a členy ČRS pro rok 2018

Druh povolenky RočníPolovičníMěsíčníTýdenníDenníMládež do 15 let
Mimopstruhová MRS950,-Kč500,-Kč650,-Kč400,-Kč150,-Kč300,-Kč
Mimopstruhová celorepubliková3.150,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
Pstruhová MRS 1.000,-Kč500,-Kč650,-Kč500,-Kč150,-Kč300,-Kč
Pstruhová celorepubliková 3.200,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -

Ceny povolenek pro nečleny

Druh povolenky RočníMěsíčníTýdenníDenní
Mimopstruhová MRS5000,-Kč3000,-Kč1000,-Kč400,-Kč
Pstruhová MRS6000,-Kč4000,-Kč1500,-Kč600,-Kč


Upozornění pro zájemce o splnění pracovní povinnosti.

Všichni zájemci o brigádu se nahlaste u vedoucího tech. odboru pana Pavlíka na tel.: 605 772 010 nebo e-mail: pavlik.mrszr@seznam.cz. Brigádnickou povinnost lze též splnit zaplacením částky 700,-kč, splatnou při výdeji povolenky.