Aktuality

Dětské rybářské závody Bránský kapr

Závody se uskuteční v neděli dne 21.5.2017 na revíru Sázava 18 - Bránský rybník. Bližší informace budou upřesněny později.

Usnesení Výroční členské schůze MRS pobočného spolku Žďár nad Sázavou konané dne 11.2.2017.

Výroční členská schůze bere na vědomí:
- zprávu o činnosti výboru pobočného spolku za rok 2016
- informaci o činnosti rybářské stráže za rok 2016
- vyhodnocení usnesení VČS ze dne 13.2.2016

Výroční členská schůze schvaluje:
- zprávu o účetní uzávěrce za rok 2016
- návrh rozpočtu na rok 2017
- zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2016
- pracovní /brigádnické/ povinnosti jsou na rok 2017 zproštěni - děti do 15 let, ženy, důchodci starší 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P

Výroční členská schůze ukládá pro rok 2017:
- seznámit s Usnesením VČS členskou základnu pobočného spolku - vyvěseným ve vývěsní skříňce a na webových stránkách
- dokončit zápis do Obchodního rejstříku ve smyslu požadavku právního zástupce MRS Brno z.s.

Výroční členská schůze

Dne 11.02.2017 v 9:00 hodin se uskuteční výroční členská schůze pobočného spolku ve velkém sále "Domu politických stran" na ulici Komenského, Žďár nad Sázavou 3.

Prodej členských známek a povolenek na rok 2017

Únor 2017
05.02.  08:00-11:00 hod
12.02.  08:00-11:00 hod
19.02.  08:00-11:00 hod
26.02.  08:00-11:00 hod

Březen 2017
12.03.  08:00-10:00 hod
17.03.  17:00-18:30 hod
30.03   17:00-18:30 hod

Duben 2017
13.04.  17:00-18:30 hod
27.07.   17:00-18:30 hod

O prodeji povolenek na následující měsíce budou členové včas informováni na těchto stránkách a ve vývěsní skříňce pobočného spolku.

Prodej členských známek a povolenek pro mládež do 15 let na rok 2017

Se uskuteční každý pátek v rybářském kroužku (v 16:30-18:30 hod) v zasedací místnosti místní organizace, kde odevzdáte platný rybářský lístek a členskou legitimaci a následující týden si povolenku vyzvednete.

Prodej povolenek pro členy Českého rybářského svazu

Členové ČRS si mohou povolenky zakoupit v prodejně rybářských potřeb Sobfishing na ulici Nádražní 33 ve Žďáře nad Sázavou (bývalá prodejna Gammarus). Podmínkou je předložit platný rybářský lístek a členskou legitimaci s potvrzením o splnění brigádnické povinnosti. Prodejní doba je pondělí-pátek 9:00-11:30 a 12:00-17:00, v sobotu 8:00-12:00.

Rybářský kroužek – pro děti ve věku od 8 do 15 let

Chlapci a děvčata, kteří mají zájem o lov ryb a chtějí se stát mladými rybáři jsou srdečně zváni na informační schůzku rybářského kroužku, která se uskuteční dne 7.10.2016 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Moravského rybářského svazu ve Žďáře nad Sázavou na ulici Strojírenská č.21 /za Penny marketem/. Školné za rybářský kroužek je stanoveno na 500,-Kč. Bližší informace podá vedoucí kroužku pan Babáček na telefonu 739 056 627.

Školení nových členů

Školení nových členů – žadatelů o vydání prvního rybářského lístku /dospělí a mládež 16-18 let/

Školení nových členů proběhne ve dnech 18.2.2017 a 25.2.2017 v zasedací místnosti pobočného spolku. Zájemce o členství si v kanceláři pobočného spolku vyplní přihlášku. Zájemci obdrží písemně pozvánku s termínem a programem školení. Nový člen zaplatí při školení zápisné ve výši 1.000,-Kč a členskou známku s manipulačním poplatkem ve výši 460,-Kč. Po úspěšném složení zkoušek bude členu vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“, po předložení na Městském úřadu odboru životního prostředí mu bude vystaven za úplatu rybářský lístek. Poté si člen splní své povinnosti dle Stanov Moravského rybářského svazu a může požádat o vystavení povolenky k lovu ryb na revíry Moravského rybářského svazu.


Členské příspěvky platné na rok 2017

Dospělí členi – 450,-Kč
Mládež /16-18 let/ - 400,-Kč
Mládež/8-15 let/ - 200,-Kč

Zápisné/dospělí a mládež 16-18 let/ - 1.000,-Kč

Všichni členové jsou dle stanov MRS povinni zaplatit členskou známku do 28.2.2017. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu jeho členství v MRS zaniká!!!! Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1.000,-Kč. Současně při placení členské známky bude vybírán manipulační poplatek ve výši 50,-Kč.

Ceny povolenek pro členy pobočného spolku a členy ČRS pro rok 2017

Druh povolenky RočníPolovičníMěsíčníTýdenníMládež do 15 let
Mimopstruhová MRS950,-Kč500,-Kč650,-Kč400,-Kč300,-Kč
Mimopstruhová celorepubliková3.150,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -
Pstruhová MRS 1.000,-Kč500,-Kč650,-Kč500,-Kč300,-Kč
Pstruhová celorepubliková 3.200,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -


Upozornění pro zájemce o splnění pracovní povinnosti.

Všichni zájemci o brigádu se nahlaste u vedoucího tech. odboru pana Pavlíka na tel.: 605 772 010 nebo e-mail: pavlik.mrszr@seznam.cz. Brigádnickou povinnost lze též splnit zaplacením částky 700,-kč, splatnou při výdeji povolenky.